Paletten er en aktiv kunstforening for ansatte og tidligere ansatte i Glostrup Kommune 
 
Medlemmer af Paletten modtager information om udstillinger, arrangementer og generalforsamling mv. via et nyhedsbrev. Hvis du er medlem og ikke modtager nyhedsbrevet skal du lige tjekke, om det skulle være havnet i dit spamfilter.
 
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på dette link: tilmelding Palettens nyhedsbrev 
Hvis det ikke lykkes, så skriv til os på palettenglostrup@outlook.dk  
 
 
 

Foreningens formål

Paletten arbejder aktivt på at fremme glæden ved og interessen for kunst ved at arrangere kunstudstillinger, udflugter og foredrag. Desuden indkøber foreningen kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne.

Arrangementer

Paletten holder ordinær generalforsamling d. 30. marts 2023 kl. 17.30
Sted: Bibliotekssalen, Kildevældets Allé 5, 2600 Glostrup

Dagsorden:

l. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger årsberetning

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand, (Gitte Wallin genopstiller)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, (Janne Ferner, Lisbeth Rose og Lotte Warming genopstiller)
Valg af suppleanter, (Käthe Reckeweg genopstiller ikke)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Evt.

10. Bortlodning af indkøbte værker
 
Efter generalforsamlingen er der fælles spisning; smørrebrød, kaffe og kage, i rådhusets kantine. Pris: kr. 100. Se nyhedsbrevet for tilmelding.
 
Vh. Bestyrelsen
 
 
Se Palettens vedtægter her
 
Ny bankkonto:
Danske Bank
Reg.nr.: 9570
Kontonr.: 13214093
 

Udstillinger

I perioden frem til 30. marts vil foreningens indkøbte kunst være udstillet i rådhusets kantine og foyer. Der er fernisering d. 16. marts kl. 15.30, men det er allerede nu muligt at kigge forbi i rådhusets åbningstid og se værkerne. 
 
 
Kunstnere, der ønsker at udstille i kunstforeningen kan henvende sig på denne adresse: palettenglostrup@outlook.dk
 
 Glostrup Rådhus

Paletten udstiller i Rådhusets foyer og kantine. 
 
Udstillinger er åben for alle i Rådhusets åbningstider: 
Mandag: kl. 10-17
Tirsdag: kl. 10-12
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-12
 
Læs mere om udstillingsstedet her