Arrangementer

 
 31.3.2022:
Ekstraordinær generalforsamling 
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Foreningens evt. opløsning 

Nærmere information fremsendes.