Bestyrelsen

 

Formand:
Gitte Wallin

Kasserer:
Martin Roed

Øvrige medlemmer:
Janne Ferner
Lisbeth Rose
Marianne Viby Sørensen
Gitte Kahlke
Lotte Warming
 
Suppleanter:
Tina Larsen