Persondatapolitik

Sådan håndterer Paletten dine persondata:

Din indmeldelsesblanket med arbejdssted, navn, adresse, cpr.nr., tlf.nr og mailadresse videregives i papirform til Glostrup Kommunes personaleafdeling, som varetager kontingentopkrævningen. Blanketten opbevares her elektronisk i Glostrup Kommunes journalsystem, dvs. fortroligt og efter Glostrup Kommunes/EU´s regler for databeskyttelse. Bestyrelsen v/kasserer opbevarer aflåst en kopi af indmeldelsesblanketterne.

Hvis du er ophørt med at arbejde i Glostrup Kommune og fortsat er medlem, opbevares din indmeldelsesblanket kun i papirform hos kasserer.

Kassereren har oplysninger om dit navn, medlemsnummer og antal lodder i et regneark, som opbevares på kassererens PC og med jævne mellemrum lægges i Glostrup Kommunes journalsystem for sikring af data.

Bestyrelsens administrator af nyhedsbreve/mails har liste over medlemmernes navne og mailadresser, som anvendes til nyhedsbreve og eventuelle direkte mails på PC. Denne liste lægges ligeledes jævnligt i Glostrup Kommunes journalsystem.

Til udsendelse af nyhedsbrevene anvender Paletten systemet Mailchimp, som har forpligtet sig på ikke at videregive eller sælge mailadresserne. Paletten har endvidere indgået en persondataaftale med Mailchimp, som overholder EU´s regler om persondata.
 
Nyhedsbrevene anvendes til at informere om udstillinger og arrangementer i Paletten samt indkaldelse og dagsorden til foreningens generalforsamling. Medlemmer kan afmelde dette nyhedsbrev ved aktivt at trykke på link nederst i nyhedsbrevet.

Oplysninger om medlemmer opbevares op til et år efter, at medlemmerne har betalt kontingent. Herefter ophører medlemskab og oplysninger fjernes fra foreningens registreringer. Oversigten gennemgås med jævne mellemrum, som minimum op til den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen den 30. maj 2018